Pixiihome
Hur kom vi fram till siffrorna? 
 1. Priserna som används i beräkningen baseras på historiska priser från januari 2021 till december 2023. Den uppskattade kompensationen för att delta i stödtjänstmarknaden baseras också på dessa historiska uppgifter, eftersom det är omöjligt att exakt förutsäga framtida kompensation.
 2. Skatteavdraget ger möjlighet till sänkt skatt med upp till 50 000 SEK per år och vuxen i hushållet. Vår beräkning fördelar installations- och produktkostnader över två år för att maximera nyttan av systemet. Vi antar att två vuxna i hushållet betalar skatt i Sverige, och det är vanligt att fördela investeringar över två år i samarbete med installationsföretaget.
 3. Inte alla elleverantörer stödjer deltagande i stödtjänstmarknaden, och detta varierar även geografiskt. Listan över elleverantörer som erbjuder deltagande i Sverige uppdateras regelbundet.
 4. Intäkterna från deltagande i stödtjänstmarknaden varierar beroende på var i landet du bor och på årstiden. Vår beräkning förväntar sig intäkter fördelade över 12 månader och återspeglar ett genomsnitt för hela Sverige med tillgång till stödtjänstmarknaden.
 5. Beräkningen förutsätter installation av basmodellen för Pixii Home det första skatteåret och uppgradering med två batterier och tre konverteringsmoduler det efterföljande skatteåret. Detta påverkar intäkterna från deltagande i stödtjänstmarknaden det första året och ingår i vår kalkyl.
 6. Kontinuiteten av skatteavdraget för budgetåren 2025 och senare är osäker. Vår beräkning baseras på information som finns tillgänglig på Skatteverkets webbplats.
 7. Förändringar i kompensationen från deltagande i stödtjänstmarknaden kan på sikt påverka din avkastning. Vår beräkning antar att dagens kompensation fortsätter vara oförändrad.
 8. Aggregatorer och installationsföretag tar en provision på cirka 15% av intäkterna från stödtjänstmarknaden, men detta beror på val av företag.
 9. Intäkterna från stödtjänstmarknaden beskattas som kapitalinkomst om de överstiger 40 000 SEK per år, vilket inte ingår i vår beräkning. Mer information om detta finns på Skatteverkets webbplats.
 10. Fördelen med lägre elkostnader vid lagring av solenergi i batterierna ingår inte i vår beräkning.
 11. Pixii AS tar inget ansvar för noggrannheten eller pålitligheten i de beräknade siffrorna som presenteras här. Informationen tillhandahålls endast i informativt syfte och bör betraktas som allmän vägledning. Eventuella ekonomiska eller andra beslut som tas baserat på denna information är användarens eget ansvar. Trots att vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information kan vi inte garantera fullständigheten eller exaktheten i de presenterade uppgifterna. Användare uppmanas att söka professionell rådgivning eller verifiera informationen hos relevanta källor innan beslut fattas.